จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
AROMA SHOP
Aroma Shop

         อโรม่า ช็อป ครบครันทุกเรื่องกาแฟ ตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพดี บริการหลังการขาย รวมไปถึงการจัดอบรมส่งต่อความรู้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดโครงการอบรม “Train to Trainer” เพื่อสร้างมาตรฐานชั้นเลิศให้กับ อโรม่า ช็อป ทุกสาขาในการให้บริการลูกค้า และการจัดฝึกอบรมต่างๆ ปัจจุบัน อโรม่า ช็อป มีทั้งหมด 26 สาขา ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ AROMA SHOP
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน