จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
Course Banner
#4 CAFÉ MANAGEMENT LEVEL 2 ( OWNERSHIP YOUR CAFÉ )

 

หลักสูตร #4 CAFÉ MANAGEMENT LEVEL 2 ( OWNERSHIP YOUR CAFÉ )

            การวางระบบการบริหารจัดการร้านกาแฟให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตร 4 วัน ราคา 20,000 บาท

เน้นการบริหารร้านให้ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ

วันที่ 1 – 2

        การสร้างสูตรเครื่องดื่มของร้านและฝึกการชงเครื่องดื่มประเภท Coffee และ Non coffee

วันที่ 3

ระบบโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานร้านกาแฟ

        ผู้จัดการร้าน , บาริสต้า , พนักงานบริการ , พนักงานแคชเชียร์

        รูปแบบงานบริการของร้าน

        การสร้างทัศนคติในการรักงานบริการ

        คุณสมบัติของพนักงานที่ดี

        บทบาทและหน้าที่ของพนักงานร้านกาแฟ

        รูปแบบการบริการลูกค้าภายในร้าน

        เทคนิคการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

        เทคนิคในการบริการเกินความคาดหวัง

        การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า

        อาหารที่ปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

วันที่ 4 การบริหารจัดการร้าน

        ทักษะการบริหารร้านของผู้จัดการร้านอย่างมืออาชีพ

        การบริหารกะเปิดร้าน

        การบริหารการส่งมอบเปลี่ยนกะ

        การบริหารกะรอบปิดร้าน

        การบริหารสต๊อก

 

        การรักษามาครฐานและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของร้าน

 Back
ลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
*หลักสูตร
*วันที่
ค้นหาตารางเรียน
ชื่อหลักสูตร
ค้นหาตามเดือน
ค้นหา