จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
Course Banner
#6 FOUNDATION COFFEE CUP TASTING พื้นฐานการทดสอบรสชาติกาแฟ

หลักสูตร #6 FOUNDATION COFFEE CUP TASTING / พื้นฐานการทดสอบรสชาติกาแฟ

หลักสูตร 1 วัน ราคา 5,000 บาท

-Introduction to Cup Tasting Analysis / ความรู้เบื้องต้นการทดสอบรสชาติกาแฟ

-How to Cup Tasting Steps / ขั้นตอนและวิธีการทดสอบรสชาติกาแฟ

-Phases of the Coffee Tasting Brewing /Espresso / มาตรฐานรสชาติกาแฟเอสเพรสโซ่,ฟิวเตอร์

-36 Aroma of Coffee / มาตรฐาน 36 กลิ่นของกาแฟ

- Comparative Cup Tasting world Regions / เปรียบเทียบรสชาติกาแฟจากพื้นที่การปลูก

-Comparative Cup Tasting Processing / เปรียบเทียบรสชาติกาแฟของจากการแปรรูป

-Comparative Cup Tasting Roasting /Fast /Slow Bake /Under Develop / เปรียบเทียบรสชาติกาแฟจากการคั่ว

-Triangulation Cup Tasting / การทดสอบความต่างของรสชาติกาแฟ 3 ถ้วยBack
ลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
*หลักสูตร
*วันที่
ค้นหาตารางเรียน
ชื่อหลักสูตร
ค้นหาตามเดือน
ค้นหา