จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
Course Banner
#5 COFFEE BREWING

หลักสูตร #5 COFFEE BREWING

หลักสูตร 1 วัน ราคา 5,000 บาท

        Coffee Knowledge / ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกลิ่น / รสชาติของกาแฟ

        Brewing Knowledge / ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการชงกาแฟในรูปแบบเครื่องชงที่ไม่ใช้แรงดัน

        4 Heart of Coffee Extraction / ปัจจัยหลักในการชงกาแฟให้ได้คุณภาพ / ปริมาณน้ำและผงกาแฟที่ใช้ / อุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชง / ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดกาแฟ / การบดกาแฟ

        Chart Brewing Ratio / Chart แสดงอัตราส่วนการสกัดกาแฟ

        TDS refractometer / วิธีการหาค่าความเข้มข้นของรสชาติกาแฟ ( โดยใช้เครื่อง TDS )

        Coffee Flavor Profile / ให้ความเข้าใจลักษณะกลิ่น และรสชาติของกาแฟ

        Design Flavor Profile / การออกแบบรสชาติของกาแฟ

        Work Shop Drip V60 / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip V60

        Work Shop Drip Kalita / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Drip Kalita

        Work Shop Airopress / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Airopress

        Work Shop Chemex / ขั้นตอนการชงกาแฟด้วยเครื่อง Chemex

        Work Shop Cold Drip / ขั้นตอนการชงกาแฟ Cold Drip

        Work Shop Cold Brew / ขั้นตอนการชงกาแฟ Cold BrewBack
ลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
*หลักสูตร
*วันที่
ค้นหาตารางเรียน
ชื่อหลักสูตร
ค้นหาตามเดือน
ค้นหา