จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
Course Banner
#2 CAFÉ MANAGEMENT LEVEL 1 PRE-OPENING COFFEE SHOP

หลักสูตร #2 CAFÉ MANAGEMENT LEVEL 1 PRE-OPENING COFFEE SHOP

            การวางแผนในการเตรียมตัวเป็นเจ้าของร้านกาแฟอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร 2 วัน ราคา 6,000 บาท

เน้นเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดร้านกาแฟอย่างเป็นระบบ

            วันที่ 1 : ความรู้พื้นฐาน

        ความรู้เรื่องกาแฟและปัจจัยที่ส่งผลต่อกลิ่น / รสชาติของกาแฟถิ่นที่ปลูก / สายพันธุ์ / การคั่ว / การบด

        การเลือกใช้เมล็ดกาแฟ

        การเลือกใช้เครื่องกาแฟและอุปกรณ์

        เทคนิคการปฏิบัติ Espresso Perfect Shot

        เทคนิคการเป่าโฟมนม

        เทคนิคการชงกาแฟอย่างมีคุณภาพ

        ปฏิบัติการชงเครื่องดื่ม เมนูร้อน เย็น ปั่น

 

วันที่ 2 : การวางแผนเตรียมตัวก่อนเปิดร้านและการบริหารร้าน

        BUSINESS PLAN ก่อนตัดสินใจเปิดร้าน

        กำหนดรูปแบบธุรกิจของร้าน

        กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

        กำหนดการตั้งราคาขาย

        การประมาณการคืนทุนของร้าน

        หลักการออกแบบสูตรกาแฟให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

        การคัดเลือกและจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ

        การคิดต้นทุน

        การวางแผนกำลังคนและรับพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน

        การวางแผนการตลาดและโปรโมชั่น

 

        การวางแผนเตรียมการบริหารร้านเบื้องต้นBack
ลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
*หลักสูตร
*วันที่
ค้นหาตารางเรียน
ชื่อหลักสูตร
ค้นหาตามเดือน
ค้นหา