จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
YEAR END SALE 2018
 “ช้อปพัน ลุ้นล้าน”
ครีมเหลว
“ช้อปพัน ลุ้นล้าน”

"ช้อปพัน ลุ้นล้านกับ Aroma ลุ้นรางวัล รถยนต์ MG-ZS และของรางวัลอื่นๆกว่า 400 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท"
เพียงซื้อสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและ Accessories ในร้าน Aroma Shop ครบทุกๆ 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 รถยนต์ MG ZS 1.5 D จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 729,000 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 300,000
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 200,000
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 400,000
รางวัลที่ 6 Gift Voucher สำหรับซื้อวัตถุดิบในร้าน Aroma Shop มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 150 รางวัล รวมมูลค่า 150,000
รางวัลที่ 7 Gift Voucher สำหรับซื้อวัตถุดิบในร้าน Aroma Shop มูลค่า 500 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 100,000
 


 

 วิธีการร่วมชิงรางวัล
1. เพียงซื้อสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและ Accessories ในร้าน Aroma Shop ครบทุกๆ 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์
2. ส่ง sms พิมพ์ AS ตามด้วย Code ท้ายใบเสร็จ ส่งมาที่หมายเลข 4141888 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ส่งเป็นผู้ชำระ)
3. ลูกค้าจะได้รับข้อความตอบกลับ 1 ข้อความ แสดงว่าข้อมูลลูกค้าได้อยู่ในระบบแล้ว


หมายเหตุ
- ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์โดยคิดจากยอดเงินสุทธิที่หักส่วนลดแล้ว
- ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์มากกว่า 1 สิทธิ์ ระบบจะคำนวณสิทธิ์ให้ตามจริงโดยอัตโนมัติจากการส่ง sms เพียง 1 ครั้ง / 1 ใบเสร็จ
- กรณีเป็นลูกค้าทั่วไปมาซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิก Aroma ก่อนทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าได้รับรางวัล


เงื่อนไขการชิงรางวัล
1. เมื่อซื้อสินค้าในร้าน Aroma Shop ครบทุกๆ 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ (ยกเว้น : เครื่องทำกาแฟ, เครื่องบดกาแฟ, เครื่องปั่น, เครื่องทำวาฟเฟิล, อะไหล่เครื่อง, และสินค้าชาวดอย)
2. โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2562
3. จับรางวัลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เลขที่ 92/199 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
4. ประกาศผลรางวัลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทางเวบไซต์
5. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลรางวัลที่ บริษัท เค.วี.เอ็น อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด เลขที่ 43 ซ.นาคนิวาส 6 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-159-8999 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร และโดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
8. มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่าที่กำหนดโดยผู้ขายสินค้า ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
9. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง
10. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การได้รับรางวัลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมจาก บริษัท เค.วี.เอ็น อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
11. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน เพื่อรับของรางวัล
12. ร้านค้าผู้โชคดีต้องแสดงหนังสือยืนยัน พร้อมบัตรประชาชนของตัวแทนร้านเพื่อรับของรางวัล
13. พนักงานบริษัทในเครืออโรม่า กรุ๊ป / บริษัท เค.วี.เอ็น อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด, ตัวแทนจำหน่าย Aroma Shop, เอเจนซี่, ซัพพลายเออร์, คณะกรรมการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
14. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ / หรือโฆษณาบนสื่ออื่นๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิธิ์ในรายการนี้
16. การจับรางวัลเป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
17. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความบกพร่องของรางวัล
18. คำขอใบอนุญาต พ.น.1/36 เลขที่ 185/2561 ลงวันที่16 ตุลาคม 2561

 Back