จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
TH Indy Barista

            ในโลกการค้าเสรี ธุรกิจการบริการทางด้านกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆมีการขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การแข่งขันในการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น โดยแต่ละบริษัทต่างก็พยายามหาข้อได้เปรียบมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์หลักที่บริษัทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ คือ คุณภาพของการให้บริการ คุณภาพกาแฟและเครื่องดื่ม โดยมุ่งเน้นที่การบริการที่ดีเลิศ

            Aroma Group ผู้นำธุรกิจกาแฟแบบครบวงจร และสมาคมกาแฟและชาไทยได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงเสนอจัดโครงการแข่งขัน “Thailand Indy Barista Championship ครั้งที่ 6” ขึ้น โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพ ฝีมือ และทักษะ ในการชงกาแฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานการชงกาแฟแบบเอสเพรสโซ่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาฝีมือการชงกาแฟ เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องชงกาแฟที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

            โดยการแข่งขัน Thailand Indy Barista Championship ครั้งที่ 6 นี้ มีกติกาเพิ่มเติมจากครั้งก่อนๆคือ ให้ใช้เมล็ดกาแฟไทยเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทย และเมล็ดกาแฟคุณภาพของไทยเราให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพ Barista ของไทยให้เกิดความรู้และ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคนิค มาตราฐานการชงกาแฟ ให้มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะ สามารถชงกาแฟอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อเสริมสร้างให้ Barista มีทักษะความรู้อย่างแท้จริง สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เครื่องดื่มในหลากหลายรูปแบบ

3. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้อาชีพ Barista

4. เพื่อให้ Barista ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน

5. เพื่อส่งเสริมเกษตรกร และเมล็ดกาแฟไทย

6. เพื่อให้เวทีนี้เป็นเวทีเริ่มสู่การเป็น Barista มืออาชีพ ต่อยอดถึงการแข่งขันระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป